Moeda Euro

I løbet af 90'erne førte Portugal en økonomisk politik bestemt af konvergenskriterierne for Den Økonomiske og Monetære Union (EMU), hvilket resulterede i at landet indtrådte i eurozonen i januar 1999.

Med hensyn til økonomiens struktur, er den voksende andel af servicesektoren bemærkelsesværdig, ligesom hos de europæiske partnere. I 2011 udgjorde landbrug, skovbrug og fiskeri kun 2,1% af BVT (mod 24% i 1960) og 9,9% af beskæftigelsen, mens industri, byggeri, energi og vandsektoren udgjorde 23,3% af BVT og 27,3% af beskæftigelsen. Servicesektoren genererede 74,5% af BVT og repræsenterede 62,8% af beskæftigelsen.

Bortset fra en større vægt af tjenesteydelser i den økonomiske aktivitet, har man oplevet en betydelig specialisering og teknologisk fremgang i fremstillingsindustrien i Portugal. Via modernisering har man kunnet mindske afhængigheden af ​​traditionelle industrielle aktiviteter, og står nu i en situation, hvor landets moderne teknologi skaber en produktiv vækstdynamik indenfor nye sektorer såsom bil- og komponentindustrien, elektronik, energi, pharma og nye teknologier. Hertil kommer, at flere sektorer nyder godt af ​​Portugals geografiske placering i Europas sydvestlige hjørne. Det behagelige middelhavsklima og landets smukke Atlanterhavskyst skaber desuden særlig favorable betingelser for en betydelig turistindustri.

 

For yderligere information, se her.

  • Share